Креирање и анализа корпуса текстова jугословенских рок песама од 1967-2003.

  • Људмила Петковић Студије при Универзитету у Београду

Abstract
У раду се са теориjског и практичног аспекта анализира процес образовања и обраде корпуса текстова jугословенских рок песама од 1967-2003. За преузимање грађе и XML анотирање коришћене су Паjтон библиотеке lyricsmaster и yattag. Корпус jе прошао фазу препроцесирања, а XSL трансформациjом су генерисани основни статистички подаци. У апликациjама „Слово Маjстор” и LeXimir спроведена jе и аутоматска рестаурациjа диjакритика (а у другоj апликациjи и фреквенциjска анализа). Проналажење друштвено-политичких тема jе вршено у софтверу Unitex, док су преовлађуjуће теме визуализоване у TreeCloud апликациjи.
Published
2019-10-23
How to Cite
ПЕТКОВИЋ, Људмила. Креирање и анализа корпуса текстова jугословенских рок песама од 1967-2003.. Infotheca - Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 19, n. 1a, p. 5-29, oct. 2019. ISSN 2217-9461. Available at: <https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/146>. Date accessed: 20 apr. 2021.