God. 13, br. 2, decembar 2012.

 

Zoran Ristović 
Osnovna škola „Mito Igumanović“, Kosjerić

 

OD KORPUSA DO UČIONICE: PRIMENA PARALELIZOVANIH TEKSTOVA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
 
UDK: 371.3::811.111]:004 , 004.9:811.111’374
Ključne reči: Paralelizovani ulazni sadržaj, višejezični korpusi, paralelizovani tekstovi, nelinearno nastavno okruženje, multiopažajnost, kognitivno dinamičan kontekst, periferno učenje, računarski podržano učenje, simetrično dvojezično okruženje, nastavne metode i tehnike zasnovane na paralelizovanim tekstovima
Sažetak: U ovom radu predstavljamo fleksibilni računarski podržan pristup nastavi i učenju engleskog jezika u osnovnim školama. Taj pristup zasniva se na pripremi, stvaranju i dinamičkoj eksploataciji paralelizovanog dvojezičnog korpusa pre, za vreme, i posle radovnih časova. Ovaj hibridni metod temelji se na prepoznavanju značaja kontekstualno bogatog paralelizovanog ulaznog jezičkog sadržaja, koji se sastoji iz engleske i srpske verzije tekstova, što omogućava nelinearno učenje, ohrabruje samostalnost učenika, nudi širok repertoar metoda i nastavnih tehnika, i osnažuje višeobjekatsko usmeravanje na nekoliko različitih aspekata jezika istovremeno. U radu su uzete u obzir sve relevantne okolnosti koje se tiču postojeće tehničke podrške, i hardverske i softverske opreme koja je raspoloživa osnovnim školama. Naglasak na kognitivnom dinamizmu koji paralelizovani tekstovi mogu inicirati tokom učenja i usvajanja engleskog kao stranog jezika osvetljen je kako iz ugla učenika tako i iz ugla nastavnika. Cirkularno preusmeravanje pažnje od jedne verzije teksta ka drugoj i obratno, takođe je osvetljeno i analizirano u ravni kognitivne leingvistike, uz opis pedagoške valentnosti takvih preusmeravanja pažnje unutar domena englesko-srpskog korpusa. Nakon opisa predpripreme, selekcije tekstova, etiketiranja i procesa paralelizacije, dajemo pregled do sada razvijenih mogućih primena poravnatog englesko-srpskog korpusa u svakodnevnim nastavnim aktivnostima, uz predviđanje potencijalnih razgranavanja repertoara njihove eksploatacije kao i njihovih poboljšanja u budućnosti. Predviđanje i implementacija poboljšanja u budućnosti imaju svoje utemeljenje u činjenici da se računarski podržana nastava i učenje postepeno pomeraju od periferije ka centru moderne edukacije.
 

    

 


PRILOZI

 

ČLANCI

 

Valentin Žikov, Ivelina Nikolova, Laura Tološ, Javor Ivanov, Borislav Popov, Georgi Georgijev
 

PRILOZI

 

SKUPOVI

 

PRILOZI