Европеанин модел података: кључ за сарадњу са Европеаном

  • Татjана Домазет Народна библиотека Србиjе
  • Наташа Петровић Народна библиотека Србиjе
  • Тамара Бутиган Вучаj Народна библиотека Србиjе http://orcid.org/0000-0003-2369-5792

Abstract

Европеанин модел података (Europeana Data Model – EDM) креиран jе како би се метаподаци о разнородним дигиталним обjектима могли пресликати на jединствени модел података гарантуjући
интероперабилност. Оваj модел заснива се на принципима отворених повезаних података и на семантичком вебу. Рад се бави применом овог модела у Народноj библиотеци Србиjе кроз директну сарадњу са Европеаном у своjству достављача података, али и у своjству националног агрегатора за Европеану.

Published
2022-06-23
How to Cite
ДОМАЗЕТ, Татjана; ПЕТРОВИЋ, Наташа; БУТИГАН ВУЧАJ, Тамара. Европеанин модел података: кључ за сарадњу са Европеаном. Infotheca - Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 22, n. 1a, p. 73-87, june 2022. ISSN 2217-9461. Available at: <https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/2022.22.1.4_sr>. Date accessed: 22 apr. 2024.