Aleksandra Adžić
Narodna biblioteka „Stevan Sremac“, Niš

 

DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE: PRIKAZ, PROBLEMI I REŠENjA IZ PRAKSE

 

UDK 025.85:004.352
Ključne reči: digitalizacija, skeniranje, digitalna biblioteka
Sažetak: Biblioteke, kao važni centri za kreiranje informacija, baziraju unapređenja svojih usluga na mogućnostima koje pruža ubrzani razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija. Proces kreiranja digitalnih biblioteka jeste jedan od odgovora na zahteve korisnika koji do podataka žele da dođu na način osoben današnjem društvu. Konkretno, ovde nije reč o novim podacima, već o radikalnom poboljšanju načina na koji se podaci čine dostupnim za krajnjeg korisnika, pri čemu se poštuje vreme kao jedina kategorija koja je apsolutno nenadoknadiva u procesu kreiranja informacija. Digitalizacija bibliotečke građe veoma je složen proces, bez obzira na svu raspoloživu tehničku opremljenost ustanove. Komunikacija sa kolegama vezana za probleme koji se javljaju prilikom početnih faza kreiranja digitalne biblioteke, teškoće koje proizilaze iz nesistematičnosti obilja preporuka i uputstava iz ove oblasti, potreba da se uoče ključni aspekti prilikom uvođenja procesa digitalizacije, nameću potrebu da se na jednom mestu i na razumljiv način prikažu problemi i moguća rešenja proistekli iz prakse.

 

 


PRIKAZ


Gorg Rem i Hans Uskorajt
NEOGRANIČENO RAZUMEVANjE: EVROPA BEZ JEZIČKIH BARIJERA
 

NAUČNI RADOVI


Elena Tirziman
JEDNO ISKUSTVO U OČUVANjU I EVALUACIJI DOKUMENTARNOG NASLEĐA PUTEM DIGITALIZACIJE: PROJEKAT MANUSKRIPTORIJUM

Mirjana Mančev
UPRAVLjANjE KVALITETOM USLUGA U BIBLIOTEKAMA FAKULTETA NA UNIVERZITETU U NIŠU PRIMENOM VIKOR METODE

Stanislava Gardašević
SEMANTIČKI VEB I LINKED (OPEN) DATA MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZA BIBLIOTEKE

Jelena Mitrović
GRUPNA RASPODELA RADA I NjEGOVA PRIMENA
 

STRUČNI RADOVI
 


Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE: PRIKAZ, PROBLEMI I REŠENjA IZ PRAKSE

Nebojša Vasiljević
ZAŠTO JE PROGRAMSKI JEZIK PAJTON DOBAR ZA UČENjE PROGRAMIRANjA

 

PROJEKTI


Aleksandra Trtovac
RADIONICA O PROCENI KVALITETA I PREČIŠĆAVANjU TEKSTOVA U OKVIRU PROJEKTA „EVROPSKE NOVINE“