God. 18, br. 2, 2018.

 

Vesna Z. Abadić

Marija M. Gordić
Univerzitetska biblioteka, Kragujevac, Srbija

 

PLATFORMA ZA OTVORENU NAUKU

 

UDK: 027.8(497.11):371.38]:004.738.5

Ključne reči: otvorena nauka, platforma za otvorenu nauku, BE-OPEN

Sažetak: Prateći rad univerzitetske javnosti, uočavaju se prednosti umreženog digitalnog okruženja, kojim svako može brže i lakše pristupiti ostvarenim rezultatima istraživanja. Masovna komunikacija, bez povrede kodeksa akademskog integriteta, dovela je do pojave nove paradigme: otvorene nauke (ON). Bibliotečko-informacioni sistemi u Srbiji uveliko rade na održivom razvoju digitalnih repozitorijuma aktivno učestvujući u projektima Ministarstva NPRS. BE-OPEN (eng. Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science) kao Erasmus+ strukturni projekt iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, okupio je najveće državne univezitete. Usvajanjem “Platforme za otvorenu nauku“, univerziteti su u obavezi da oforme institucionalne platforme, kao preduslov primene principa otvorene nauke.

 

                                                          


 

NAUČNI RADOVI

 

Jelena Anđelković, Danica Seničić, Ranka Stanković

PARALELIZOVANI KORPUS ZA DOMEN MENDžMENTA: POSTUPAK PRIPREME I MOGUĆNOSTI PRIMENE

Cvetana Krstev, Deni Morel, Duško Vitas

INTEGRACIJA SRPSKOG JEZIKA U VIŠEJEZIČNI REČNIK PROLEXBASE

 

STRUČNI RADOVI

 

Vasilije Milnović

PREZENTACIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI, IZDAVAŠTVA I KULTURE NA SAJMOVIMA KNJIGA U SVETU

Vesna Z. Abadić, Marija M. Gordić

PLATFORMA ZA OTVORENU NAUKU

 

PRIKAZI

 

Ivana Gavrilović

FOKUS NA OTVORENOJ NAUCI U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI „SVETOZAR MARKOVIĆ“

Branislava Šandrih

PRIKAZ LETNJE ŠKOLE „ESSLLI 2018“

Emina Čano Tomić

KONFERENCIJA COBISS 2018