God. 18, br. 1, 2018.

 

Vasilije Milnović
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija

 

PREZENTACIJA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI, IZDAVAŠTVA I KULTURE NA SAJMOVIMA KNjIGA U SVETU

 

UDK: 069.9(100):655.4(=163.41)"2018"

Sažetak: Ovaj rad predstavlja nastup Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u svetu, sa aspekta kulturne razmene. Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” poverena je 2018. godine organizacija predstavljanja srpskog izdavaštva, književnosti i kulture na sajmovima knjiga u Lajpcigu, Teheranu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu. Posebna pažnja posvećena je obeležavanju stogodišnjice kraja Prvog svetskog rata, ali i ukazivanju na aktuelne jubileje naših klasika. Međunarodna stručna i opšta javnost je informisana o najvažnijim savremenim srpskim autorima, od kojih su neki bili i specijalni gosti ovih nastupa, kao i o modernim klasicima srpske literature. Prezentacije srpske kulture na međunarodnim sajmovima knjiga pokazala je da je prisutnost Srbije na ovakvim manifestacijama veoma važna jer doprinosi  kulturnoj razmeni među državama i narodima i povećava vidljivost Srbije na svetskoj kulturnoj mapi.

 

                                                              


 

NAUČNI RADOVI

 

Jelena Anđelković, Danica Seničić, Ranka Stanković

PARALELIZOVANI KORPUS ZA DOMEN MENDžMENTA: POSTUPAK PRIPREME I MOGUĆNOSTI PRIMENE

Cvetana Krstev, Deni Morel, Duško Vitas

INTEGRACIJA SRPSKOG JEZIKA U VIŠEJEZIČNI REČNIK PROLEXBASE

 

STRUČNI RADOVI

 

Vasilije Milnović

PREZENTACIJA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI, IZDAVAŠTVA I KULTURE NA SAJMOVIMA KNJIGA U SVETU

Vesna Z. Abadić, Marija M. Gordić

PLATFORMA ZA OTVORENU NAUKU

 

PRIKAZI

 

Ivana Gavrilović

FOKUS NA OTVORENOJ NAUCI U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI „SVETOZAR MARKOVIĆ“

Branislava Šandrih

PRIKAZ LETNJE ŠKOLE „ESSLLI 2018“

Emina Čano Tomić

KONFERENCIJA COBISS 2018