Год. 12, бр. 2, децембар 2011.

Александра Тртовац
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ БАШТИНЕ,
УНИВЕРЗИТЕТСКИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ И УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ” ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД, 29.09-02.10.2011.
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЗИ


ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У ПРОЈЕКТУ ЕУРОПЕАНА

ЧЛАНЦИ

Џеј Џордан 
OCLC: ИЗГРАДЊА УСЛУГА НА ВЕБУ У САРАДЊИ СА БИБЛИОТЕКАМА

Милош Утвић 
АНОТАЦИЈА КОРПУСА САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Биљана Лазић, Јелица Поклопић  
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ, „КУЛТНЕ РАДИО ЕМИСИЈЕ“ - ОСВРТ НА СТАЊЕ У АРХИВАМА РАДИО СТАНИЦА У СРБИЈИ

Александра Павловић 
„ЗМИЈА У РАЈСКОМ ВРТУ“: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ДИГИТАЛНОМ МИЛЕНИЈУМУ

ПРИЛОЗИ

Милан Васиљевић 
ИСКУСТВА СА OCLC-ЕВОГ СТУДИЈСКОГ ПУТОВАЊА ПО ЕВРОПИ И АМЕРИЦИ

Александра Тртовац 
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ БАШТИНЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ И УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ” ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД, 29.09-02.10.2011.

Адам Софронијевић 
БИБЛИОТЕКАРСТВО И НЕОЧЕКИВАНЕ МОГУЋНОСТИ ДИГИТАЛНОГ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: TPDL И CIKM 2011